Informace

Místní knihovna ve Strážově je organizační složkou Města Strážov
Místní knihovna ve Strážově
Informační středisko Strážov
 
Jana Tremlová
jana.tremlova@seznam.cz 
 
Strážov 71 
340 21 Janovice
tel: +420 376 382 338
knihovna@strazov.cz
 

Výpůjční doba :

 

Pondělí: 8.00–11.30
a 12.00–18.00 hod.

 

Úterý: 8.00–11.30
a 12.00–16.00 hod.

 

Středa: 8.00–11.30
a 12.00–17.00 hod.

 

Čtvrtek: 8.00–11.30
a 12.00–16.00 hod.

 

 

Správce stránek:
Ing. Jan ADAMEC
jan.adamec@strazov.cz
 

Cestou necestou

V lednu 2014 se studenti VU3V zúčastnili závěrečných seminářů, které se konaly v aule ČZU v Praze a v Kolovči. Závěrečným seminářem jsme slavnostně ukončili zimní semestr 2013/2014. Cílem těchto seminářů setkání studentů z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem některého semestrálního kurzu. Závěrem přítomní studenti obdrželli “Pamětní list”, certifikát o absolvování daného semestru. Nezanedbatelnou složkou tohoto setkání bylo poznávání místních kulturních, technických a přírodních zajímavostí dané lokality. Letní semestr 2013/2014 jsme zahájili 3. února 2014 kurzem Etika jako východisko z krize společnosti. Lektorem tohoto kurzu byl PhDr. Jan Šolc. V šesti přednáškách jsme se etikou zabývali, definovali ji, zaměřili se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

I v tomto roce nadále ve své činnosti pokračuje Junior klub a Hobby klub. Proběhly zde různé výtvarné kurzy a společné výtvarné dílny – Vajíčkový věneček, Jarní dekorace, Korálkové srdíčko, Šperkování.

Webové odkazy

Vyhledávače  
Google www.google.com
Seznam www.seznam.cz
Jyxo www.jyxo.cz
Atlas www.atlas.cz
Centrum www.centrum.cz
Tiscali www.tiscali.cz
Volný www.volny.cz

 

NK Praha www.nkp.cz
Sdružení uživatelů LANius www.skat.cz
SKIP www.skipcr.cz
Lanius www.lanius.cz
Ikaros www.ikaros.cz
Caslin – jednotná informační brána www.jib.cz
Knihovny podle Seznamu www.seznam.cz
České zoologické bibliotéky www.biblioteka.cz
Knihy na internetu www.knihservis.cz
Internetová knihkup. www.knihy.cz
Jednotná informační brána
www.jib.cz
www.KNIHOVNA.cz
www.knihovna.cz
Česká bibliografická databáze www.cbdb.cz