půjčování knih a časopisů

ústní bibliografické a rešeršní služby

konzultační a referenční služby

rezervace dokumentů

veřejná stanice internetu

práce v programech Microsoft Office Word a Excel

pořádání kulturních a vzdělávacích akcí