Články z akcí - Archiv

Vyvěšeno Dokument Archiv
2018/ 11/ 16

Aktivita – historie

Po letních prázdninách bylo v Junior klubu pro děti a mládež uspořádáno hravé a tvořivé odpoledne s názvem Pohádkový rok – Stolečku, prostři se! Pro všechny zúčastněné byla připravena stolní hra Stolečku, prostři se! a výtvarná dílna, při které si děti pomocí polymerové modelovací hmoty (FIMO) zdobily lžičky či propisky.

Od 1. do 7. října 2018 probíhal 22. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Místní knihovna ve Strážově se pravidelně této akce zúčastňuje. Letošní Týden knihoven byl zaměřen na aktivitu a historii. Po celý týden probíhala v prostorách knihovny výstava snímků dokládající vzhled Strážova v minulosti a dne 2. 10. 2018 proběhl Den otevřených dveří místní knihovny s workshopem Knižní záložky.

Následující týden byl zahájen zimní semestr 2018/2019 VU3V semestrálním kurzem Včelařský rok.

Koncem října se v Junior klubu slavil Halloween. Pro děti a mládež byla připravena výroba cípaté koule a hry v "halloweenském stylu" – Pavoučí dráha, Halloweenský bowling, Dýňová hra.

2019/ 05/ 16
2018/ 06/ 12

Korálkové jaro

Sluníčko nás po zimě dostává zpět do kondice a dodává nám chuť k tvořivosti. Drobné odlesky slunečních paprsků můžeme spatřit také v korálcích. Z tohoto důvodu patřilo jarní období v místní knihovně převážně korálkům. Bylo uspořádáno několik výtvarných dílen pro děti, mládež i dospělé – Náramek z korálků, Zápich vajíčko (v rámci Dne otevřených dveří Junior klubu), Výroba šperků – à la Pandora.

Jana Dvorská a Miloš Kašpar navštívili místní knihovnu začátkem dubna. Filmovým dokumentem nás provedli Jižním ostrovem Nového Zélandu a společně s nimi jsme mohli nasávat krásy tohoto ostrova.

Měsíc květen patřil Virtuální Univerzitě třetího věku. Dne 14. 5. 2018 se studenti s nárokem na promoci zúčastnili tohoto slavnostního aktu v aule ČZU v Praze, kde obdrželi "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. 18. května 2018 jsme letní semestr 2017/2018 VU3V slavnostně ukončili na Závěrečném semináři v kulturním domě v Klatovech. Studenti zde obdrželi "Pamětní list", certifikát o absolvování semestru.

2018/ 12/ 13
2018/ 03/ 23

Mrzne, sněží, v knihovně se tvoří

Zimní období je chladné, dny jsou krátké, ale v knihovně to nevadí. I na toto období připravila Místní knihovna ve Strážově pro veřejnost několik akcí.

Dne 5. 2. 2018 byl v místní knihovně zahájen letní semestr 2017/2018 VU3V. Ve studijním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka.

V letošním roce se místní knihovna opět připojila k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů 2018. Na tento měsíc bylo pro všechny generace připraveno několik akcí. V Junior klubu proběhly výtvarné kurzy na téma Jarní dekorace. Pondělí, po jarních prázdninách, patřilo dětem a mládeži do 15 let. V Junior klubu se uskutečnilo hravé a tvořivé odpoledne s názvem Pohádkový rok – Pejsek a kočička. Pro všechny přítomné bylo připraveno několik her a úkolů (hádanky, kostky a špachtle, knižní šifra, hledání lístků a humus), kterými získávali indicie k uhodnutí hesla a získání odměny. Na závěr si všichni vytvořili vajíčko s čepičkou. Další připravované akce se uskuteční již v období jara.

 

2018/ 09/ 24
2018/ 01/ 29

Motivační měsíc

V listopadu byly v Místní knihovně ve Strážově uspořádány pro děti 2. třídy MŠ a žáky 1., 3., 4., 5. třídy ZŠ Strážov motivační hry nakladatelství Thovt. První část motivačních her byla zaměřena na procvičení analýzy a syntézy textu, poslech čteného příběhu, rozbor čteného textu, poznávání a srovnávání obrázků dle chronologie příběhu a převyprávění příběhu. V druhé části se děti rozdělily do tří skupin a hrály písmenkové pexeso nebo řešily úkoly skryté v bludišti.

Žáci 2. třídy ZŠ Strážov se v místní knihovně setkali s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. Proběhlo autorské čtení a paní spisovatelka dále dětem představila hlavní hrdiny svých knížek, vyprávěla jim o zajímavostech ze života hmyzu, o vzniku knihy i práci ilustrátora. Děti hledaly rozdíly mezi ilustracemi a na závěr každý obdržel obrázek k vymalování.

Před první adventní nedělí proběhly v místní knihovně výtvarné workshopy pro veřejnost s názvem Adventní tvoření, kde si každý mohl vytvořit vlastní adventní věnec.

 

2018/ 07/ 30
2017/ 11/ 22

Umění, tvoření a cestování

Dne 2. 10. 2017 byl v Místní knihovně ve Strážově zahájen zimní semestr 2017/2018 VU3V. Ve studijním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz Umění rané renesance v Itálii. Cyklus přednášek je věnován umění spjatému s 15. stoletím a hlavně s městem Florencie.

V rámci celostátní akce Týden knihoven 2017 proběhlo v místní knihovně tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče. Účastníci tvoření si vyrobili anděla ze starých knih, který v jejich interiéru vykouzlí úžasnou atmosféru.

Výroba vánočních ozdob z korálků patří mezi dlouholeté zvyky. V rámci Dne otevřených dveří Junior klubu  si mohli zájemci o tvoření, vyrobit své vlastní korálkové ozdoby.

V druhé polovině října jsme se společně s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem toulali po krásách Severního ostrova Nového Zélandu.

V sobotu 28. 10. 2017 byl ukončen a završen projekt "Bez hranic vařit, společně ochutnávat". Prezentace Bavorsko-českého kalendáře 2018 se konala v Neukirchen b.Hl.Blut. Ráda bych touto cestou poděkovala všem seniorkám, které se na projektu podílely a Městu Strážov za  zajištění dopravy na prezentaci kalendáře.

2018/ 05/ 23
2017/ 10/ 12

Barvy a korálky

Po letní pauze připravila Místní knihovna ve Strážově na první školní den tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče. Z jednotlivých korálků a přívěsků si účastníci kurzu vytvořili vlastní osobitý náramek.

18. 9. 2017 proběhlo další tvořivé odpoledne pro veřejnost - Malování na textil. Zájemci o tvoření si namalovali originální trička, která v žádném obchodě nemůžeme najít.

2018/ 04/ 13
2017/ 09/ 07

Knihovna plná činů 2

V předvelikonočním čase připravila Místní knihovna ve Stražově – Junior klub na prázdniny hravé a tvořivé dopoledne pro děti a mládež od 6 do 15 let s názvem Hravý pošťák. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno několik her a úkolů na téma Velikonoce. Ve výtvarné dílně si děti vyrobily závěs z průhledných DVD. 

V projektu zaměřeného na přeshraniční spolupráci ve vaření a vydání dvoujazyčného kalendáře  nám byl určen měsíc březen. Z předložených návrhů jídel, vhodných pro tento měsíc, byl vybrán návrh od Jany Preslové (Velikonoční nádivka) a Zdeňky Tomanové (Plněná vajíčka a obloha z čerstvé zeleniny). Ke konci dubna proběhlo v místní knihovně fotografování vybraných pokrmů. Velké poděkování patří výše zmíněným ženám za vzornou přípravu, ale i Miladě Souškové, Věře Vaňkové a Aleně Liškové, které se na přípravě k fotografování podílely a zároveň poskytly velikonoční dekorace.

V Junior klubu proběhly dva výtvarné kurzy s názvem Dutinky sypané korálky.

Modistické dutinky patří v poslední době k oblíbenému materiálu při výrobě bižuterie. Dívky si během kurzů vyrobily originální náhrdelníky, náramky či náušnice.

 

 

2018/ 03/ 08
2017/ 04/ 06

Knihovna plná činů

V lednu 2017 se Místní knihovna ve spolupráci se Senior klubem ve Strážově zapojila do projektu zaměřeného na přeshraniční spolupráci ve vaření a vydání dvoujazyčného kalendáře s recepty. Na podzim proběhne společné setkání zúčastněných obcí. Bude spojeno s ochutnávkou českých a bavorských pokrmů, které připraví autorky receptů vybraných pro kalendář. Strážovské seniorky projekt pojaly velmi vstřícně a již se u nás uskutečnily první ochutnávky.

6. 2. 2017 byl v místní knihovně zahájen letní semestr 2016/2017 VU3V. Ve studijním programu Svět okolo nás probíhá semestrální kurz České dějiny a jejich souvislosti. V tomto kurzu si připomínáme hlavní události a osobnosti, které české dějiny vytvářely a utvářely od 9. století.

V prvním jarním měsíci se knihovna připojila k 8. ročníku celostátní akce Březen - měsíc čtenářů. V centru zájmu tohoto projektu je čtenář, uživatel knihovny, ale i ostatní, kteří v knihovně prozatím nebyli. O jarních prázdninách proběhlo v Junior klubu hravé a tvořivé dopoledne s názvem Daleký sever. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno několik her a úkolů, kterými pomohli pošťákovi Jankovi k návratu domů (Boj o lahev, Cvrnkání, Na zlatokopy, Štafeta a dekorování bloku).

Na začátku čtvrtého měsíce se uskutečnilo tvořivé odpoledne v rámci Dne otevřených dveří Junior klubu v místní knihovně, který je určen pro věkovou skupinu dětí od 6 do 15 let. Děti, mládež, rodiče i prarodiče si mohli vytvořit dekoraci do bytu, která jejich domov provoní příjemně hřejivou vůní.

2017/ 11/ 01
2016/ 12/ 01

Trpaslíky to začalo

Podzim je ročním obdobím, kdy se krátí dny, ochlazuje se, stromy ztrácejí listy, ale Místní knihovna ve Strážově opět po letních prázdninách ožila. V září proběhl Den otevřených dveří Junior klubu, který byl spojen s výtvarným kurzem Trpasličí ráj. Děti, mládež, rodiče i prarodiče si mohli udělat podzimní dekoraci a vzít si kousek přirody do bytu. 

V následujícím měsíci se knihovna připojila k celostátní akci Týden knihoven 2016. Na tento týden bylo pro čtenáře i nečtenáře připraveno několik akcí. První říjnové pondělí byla zahájena Virtuální Univerzita třetího věku, kde ve studijním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz Čínská medicína v naší zahrádce. Uskutečnilo se tvořivé odpoledne pro všechny generace s názvem Záložkování. Každý si mohl vyrobit záložky do knih v různých stylech, aby už nikdy nezapomněl, na které stránce byl. Po celý týden probíhala v knihovně menší výstava na téma Retro knihy. V Junior klubu se dívky 6. až 9. třídy seznámily s malířskou technikou Enkaustika. Před podzimními prázdninami knihovnu navštívili žáci 1. až 5. třídy ZŠ Strážov. Byly zde pro ně připraveny motivační hry nakladatelství THOVT. Cílem těchto her je děti nenásilnou a hravou formou přivést ke čtení. Motivační hry se skládají ze dvou částí. V první se děti seznamují s knihou, naučí se v ní orientovat a jsou jim vysvětlena pravidla hry. Druhá část je věnována hře. Písmenkové pexeso si vyzkoušely děti z 1. třídy v motivační hře Za zvířátky do knížek. Plavba za pokladem kapitána Černovouse byla určena žákům 2. a 3. třídy. Děti postupovaly po určené trase a plnily úkoly z knih. Na stopě pravěkým záhadám byli žáci 4. a 5. třídy, kteří s přiděleným mamutem museli v bludišti nalézt a vyřešit co nejvíce úkolů. 

Na podzimní prázdniny bylo pro děti a mládež od 6 do 15 let připraveno hravé a tvořivé dopoledne Rytířský rok - Halloween se blíží. Na všechny udatné rytíře i dvorní dámy čekalo několik her a úkolů, kterými plnili rytířské ctnosti - "Faktor strachu", Halloween bingo, hod šiškou do rakve, výroba kouzelného škapulíře a svícnu. Za splněné úkoly dostaly děti sladké odměny.

Pro vykouzlení příjemné adventní nálady proběhlo v místní knihovně a Junior klubu několik výtvarných kurzů s názvem Adventní dekorace. Vyráběly se zde svícny i věnce, na stůl nebo dveře, zdobené skleněnými kousky. S děvčaty 8. a 9. třídy jsme navštívily Střední zdravotnickou školu v Klatovech, obor Kosmetické služby. Děvčata byla s oborem seznámena i praktickými ukázkami. Poslední listopadový den se v knihovně uskutečnila cestopisná přednáška Jany Dvorské a Miloše Kašpara - Dva ostrovy. Podívali jsme se na ostrov Madeira. Společně jsme ho procestovali a seznámili se s jeho pestrou přírodou a kulturou. V druhé polovině filmového dokumentu jsme se vydali na ostrov Djerba, kde jsme se toulali vyprahlou rovinatou krajinou.

2017/ 06/ 01
2016/ 08/ 05

Kreativní knihovna 2

V dubnu 2016 studenti Virtuální Univerzity třetího věku úspěšně ukončili letní semestr 2015/2016. Zimní semestr 2016/2017 bude zahájen 3. října 2016 v 9:00 hodin v Místní knihovně ve Strážově. Ve studijním programu "Svět okolo nás" bude probíhat semestrální kurz Čínská medicína v naší zahrádce. 

25. 4. 2016 proběhl Den otevřených dveří Junior klubu v místní knihovně. Rodiče i prarodiče si společně s dětmi mohli vyrobit šperky ala Swarovski. Další Den otevřených dveří na téma "Trpasličí ráj" se připravuje na září 2016.

Den matek je krásným svátkem, při kterém hlavně děti dávají svým maminkám květinu nebo dárek. Proto místní knihovna uspořádala pro děti MŠ Strážov výtvarný kurz s názvem Dárek pro maminku, aby i ony měly pro svoji maminku drobný dárek.

Letní prázdniny byly zahájeny hravým a tvořivým dopolednem s názvem Rytířský rok - Hledání pokladu. Udatní rytíři i dvorní dámy plnili různé úkoly, kterými získávali indicie k cestě za pokladem.

 

 

2017/ 02/ 05
2016/ 05/ 09

Kreativní knihovna

Dne 26. ledna 2016 se studenti Virtuální Univerzity třetího věku zúčastnili promoce v aule ČZU v Praze. Promoce je slavnostní akt ukončení daného studijního programu, při kterém seniorští studenti obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Následující měsíc byl zahájen letní semestr 2015/2016 VU3V, kde ve studijním programu „Svět okolo nás“ probíhá semestrální kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti. V Junior klubu se dívky naučily techniku leptání skla. Tato technika je relativně stará, ale více se začala užívat po roce 1770. V dnešní době již leptací materiál není natolik agresivní, aby byl nebezpečný, a proto ho můžeme využít i v hobby technikách. Na jarní prázdniny bylo pro děti uspořádáno hravé a tvořivé dopoledne s názvem Rytířské hrátky. Pro udatné rytíře i dvorní dámy bylo připraveno několik her a úkolů, kterými plnili rytířské ctnosti.

V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů 2016 připravila Místní knihovna ve Strážově pro čtenáře, ale i ostatní návštěvníky knihovny „Perníčkový měsíc“ se zkušenou perníkářkou Radkou Grösslovou.

 

2016/ 11/ 10
2014/ 07/ 24

Cestou necestou

V lednu 2014 se studenti VU3V zúčastnili závěrečných seminářů, které se konaly v aule ČZU v Praze a v Kolovči. Závěrečným seminářem jsme slavnostně ukončili zimní semestr 2013/2014. Cílem těchto seminářů setkání studentů z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem některého semestrálního kurzu. Závěrem přítomní studenti obdrželli "Pamětní list", certifikát o absolvování daného semestru. Nezanedbatelnou složkou tohoto setkání bylo poznávání místních kulturních, technických a přírodních zajímavostí dané lokality. Letní semestr 2013/2014 jsme zahájili 3. února 2014 kurzem Etika jako východisko z krize společnosti. Lektorem tohoto kurzu byl PhDr. Jan Šolc. V šesti přednáškách jsme se etikou zabývali, definovali ji, zaměřili se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

I v tomto roce nadále ve své činnosti pokračuje Junior klub a Hobby klub. Proběhly zde různé výtvarné kurzy a společné výtvarné dílny - Vajíčkový věneček, Jarní dekorace, Korálkové srdíčko, Šperkování.

 

2015/ 01/ 25
2013/ 06/ 27

S námi vždy all inclusive!

V první polovině roku 2013 byli v centru zájmu uživatelé knihovny a dále to bylo čtení ve všech jeho formách. V únoru se náš Hobby klub přesunul do ZŠ Strážov, kde jsme se pod vedením paní Jany Skalové naučili pracovat s hlínou. V březnu se naše knihovna připojila k celostátní akci "Březen - měsíč čtenářů 2013". Všem uživatelům byly nabídnuty výtvarné kurzy a besedy - Glazování, Jarní dekorace, Šumava romantická. Svoji činnost opět zahájil i Junior klub, kde jsme s děvčaty vyráběly velikonoční věnečky. Tak jako aprílové počasí i dubnové akce knihovny byly rozmanité. Pod vedením lektorky Zuzany Trefancové se zájemkyně v Hobby klubu naučily pracovat s modelovací hmotou - potahování a zdobení dortů. Knihovnu navštívila spisovatelka Markéta Čekanová a ilustrátor VHRSTI. Pro děti z MŠ Strážov si připravili program s názvem Malovaná pohádka. A v dalším týdnu si děti při výtvarném tvoření dokončily textilní výrobek podle vlastního vkusu a své fantazie. V Junior klubu proběhly dva výtvarné kurzy - Náramek Candy bag. V květnu se knihovna rozzářila květinovými šperky, které si zájemci mohli vyrobit při našich kurzech. 

2013/ 12/ 28
2013/ 01/ 29

Adventní knihovna

I v adventním čase, v době přípravy na Vánoce, proběhlo v Místní knihovně ve Strážově několik akcí pro děti i dospělé. V knihovně, Hobby i Junior klubu se konaly různé výtvarné kurzy - Mozaika, Adventní dekorace, Čertovský rej, Dekorace svíček. Při dalším putování s paní Dvorskou a panem Kašparem jsme se podívali do Peru a Bolívie. Ve filmu jsme viděli incké památky, trek kolem posvátné hory Ausangate a mnoho dalších zajímavostí. V rámci Junior klubu jsme s dívkami navštívily Střední zdravotnickou školu v Klatovech, obor kosmetické služby. Zde se dívky dověděly nové informace o kosmetických službách a samozřejmě proběhly i praktické ukázky. 

2013/ 07/ 30
2012/ 11/ 19

"Čti, žij zdravě!"

V říjnu se uskutečnil 16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto znělo: „Čti, žij zdravě!“. Naše knihovna se také k Týdnu knihoven připojila a proběhlo zde několik akcí: výstava knih na téma Zdraví, přednáška pro seniory - Energie potravin a výtvarný kurz pro děti z MŠ Strážov – Šnekiáda. Výtvarné kurzy pokračovaly i v Junior klubu, kde si dívky tentokrát vyrobily hedvábné, saténové náhrdelníky.

Dne 16. 10. 2012 naši knihovnu navštívila Ing. Klára Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze, která u nás zahájila Virtuální U3V. VU3V je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit. VU3V ve Strážově navštěvuje 18 "studentů" a naším prvním kurzem je Astronomie.

2013/ 05/ 20
2012/ 10/ 22

Tvoření z pedigu

V rámci činnosti "Junior klubu" se na začátku září uskutečnil v místní knihovně den otevřených dveří pro širokou veřejnost. V tento den zároveň proběhla společná výtvarná dílna dětí a dospělých. Společnými silami pak vytvářeli různé výrobky z pedigu.

2013/ 04/ 23
2012/ 08/ 20

Pohádková knihovna

Překvapení čekalo před prázdninami v knihovně na děti 2. třídy MŠ Strážov. Pro děti byla připravena beseda s názvem Čtvrtkoviny. Povídali jsme si o pohádkách Václava Čtvrtka. Během našeho povídání však přišly mezi nás i dvě pohádkové postavy. Maková panenka a loupežník Rumcajs četli dětem úryvky z knih. Nakonec si všichni společně zazpívali, zasoutěžili a vyráběli náramky. I v Junior klubu při našich výtvarných kurzech vznikaly pohádkově vypadající výrobky. Zájemci si ozdobili trička, tašky pomocí sítotisku a malovali obrázky na plátno.  

2013/ 03/ 01
2012/ 05/ 15

Rošťácká knihovna

16. 4. 2012 navštívila Místní knihovnu ve Strážově spisovatelka Petra Braunová. Proběhly zde besedy se žáky 1. až 7. třídy ZŠ Strážov. Paní spisovatelka si s dětmi povídala nejen o svých knihách (Rošťák Oliver, Ztraceni v čase, Česká služka, aneb, Byla jsem au-pair…), ale i o svém životě. Naši knihovnu navštívil nejen „Rošťák Oliver“, ale trochu jsme si zadováděli i při výtvarných kurzech. Děti z MŠ Strážov si vyrobily barevné jarní dekorace a účastnici večerních pátečních tvoření si ušili šperk. V Junior klubu si dívky vyráběly přívěsky z fima a zdobily tašky sítotiskem.

2012/ 11/ 16
2012/ 03/ 29

Sladký život s knihovnou 2

Po jarních prázdninách to v místní knihovně opět ožilo a v rámci celostátní akce (Březen – měsíc čtenářů) proběhlo několik aktivit. Uskutečnil se výtvarný kurz pro veřejnost – Květy z organzy. Šlo o jednoduchou a přitom efektní techniku, na kterou jsme potřebovali organzu, svíčku, korálky, jehlu a nitě. Hotové květy se dají použít jako ozdoba čelenek, sponek, brože... Následující týden proběhl výtvarný kurz s názvem Velikonoční tvoření. Kurz byl určen pro žáky 1. až 5. třídy ZŠ Strážov. Děti si zde vyrobily jarní svícny zdobené morušovým papírem a ubrouskem. V Junior klubu se dívky naučily madeirové zdobení kraslic. Jde o práci s vrtačkou a voskem. Hobby vrtačkou vrtaly dívky do kraslic dírky, které potom obtahovaly bílým a červeným voskem. Tímto voskem se zdobila i skořápka mezi dírkami. Mezi těmito výtvarnými dílnami proběhla ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených Strážov beseda s regionální spisovatelkou Marií Malou – Putování Šumavou. Beseda se uskutečnila v restauraci „U Zlatého jelena“. Ve vzpomínkách paní Marie Malé ožívala zdánlivě pustá a zapomenutá místa Šumavy.

2012/ 09/ 30
2012/ 03/ 14

Sladký život s knihovnou 1

V rámci celostátní akce (Březen – měsíc čtenářů) proběhl dne 9. 3. 2012 v místní knihovně výtvarný kurz pro veřejnost s názvem Jarní dekorace. Motto letošního ročníku je „Sladký život s knihovnou!“, a proto jsme i náš kurz zahájili sladkými oplatkami s kakaovým a cappuccinovým krémem. Poté jsme se pustili do výtvarného tvoření, při kterém jsme se naučili zdobit vajíčka pergamenovým papírem, korálky a peříčky.

 

2012/ 09/ 15
2012/ 03/ 06

Ledová knihovna

V polovině února proběhlo setkání zájemců o výtvarné tvoření v Hobby klubu v místní knihovně. Proběhl zde kurz s názvem „Lept skla“. Tak jako příroda byla zahalena bílou sněhovou peřinou, tak i knihovně vládla bílá barva. Leptání skla nebylo nijak nákladné ani náročné, ale přesto dodalo běžné sklence „umělečtější“ podobu. V únoru nezahálel ani Junior klub. Proběhly dva výtvarné kurzy, při kterých si dívky vyrobily přívěsky z korálků na mobilní telefony.

2012/ 09/ 07
2011/ 12/ 14

Předvánoční knihovna

Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. V Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní. V předvánoční a adventní době Místní knihovna ve Strážově uspořádala několik akcí. Nejprve proběhl Den otevřených dveří Junior klubu, při kterém si mohly děti společně s dospělými vytvořit hvězdičky na konstrukci. V dalších dnech proběhly výtvarné kurzy pro děti z MŠ a ZŠ Strážov – Rybičky z pedigu, Vánoční dekorace. Samozřejmě se sešli i zájemci o tvoření v Hobby klubu, kde jsme malovali hrnečky. Na závěr jsme se v adventní době se žáky 2. stupně ZŠ Strážov vydali do Kolumbie.

2012/ 06/ 15
2011/ 11/ 18

Gelové svíčky a olejové lampy

Dne 4. 11. 2011 proběhl v Místní knihovně ve Strážově – Hobby klubu výtvarný kurz – Gelové svíčky. Svíčky můžeme používat při nejrůznějších příležitostech. Ještě krásnější pohled na zapálenou svíčku je, když si ji vyrobíme sami podle vlastní fantazie. Při výrobě gelových svíček jsme na dno sklenky dali různé dekorace (kamínky, korálky, mušličky, koření aj.), zasadili knot a pomalu zalili rozpuštěným bezbarvým gelem. Ve dnech 9. 11. 2011 a 10. 11. 2011 proběhly výtvarné kurzy s názvem Olejové lampy. Kurzy byly určeny pro žáky ZŠ Strážov. Výroba olejových lamp je podobná výrobě gelových svíček. Jen místo bezbarvého gelu jsme použili lampový olej. Každá hotová svíčka i lampa byla zajímavá a originální.

2012/ 05/ 19
2011/ 11/ 14

Slavnostní tabule

Dne 8. 11. 2011 Místní knihovna ve Strážově - Junior klub navštívil s děvčaty 6. - 7. třídy ZŠ Strážov Pekařství a cukrářství Na Zemědělce. Proběhla zde přednáška včetně ukázek na téma "Slavnostní tabule". Paní učitelka odborného výcviku, Eva Sedláčková, nás seznámila s provozem a nakonec si zkusily dívky  ozdobit dorty samy. Na závěr kulturně-vzdělávací akce jsme také navštívily Restauraci a ubytovací zařízení (penzion) Na Zemědělce.

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem.     

2012/ 05/ 31
2011/ 11/ 01

Cestování s knihovnou

I v tomto roce se Místní knihovna ve Strážově připojila k celostátní akci Týden knihoven. Letošní motto znělo 15. kraj České republiky – kraj knihoven. V tomto týdnu navštívila naši knihovnu Martina Drijverová, spisovatelka knih pro děti, autorka televizních pořadů, rozhlasových her a seriálů, audiokazet a divadelních her, která si se žáky 1. až 5. třídy ZŠ Strážov povídala o své nové knížce Kamarádi z velké dálky. Seznámila děti s životem jejich vrstevníků, žijících v odlišných podmínkách a zdůraznila, co mají naše děti s těmito dětmi společného.

2012/ 05/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv