Bookmark and Share

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

Vydáno dne 04. 06. 2015 (1724 x přečteno)

Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS ve spolupráci s Místní knihovnou ve Strážově vyhlašují II. ročník soutěže pro dětské čtenáře Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo.

Soutěž trvá od 1. 6. 2015 do 11.12. 2015.


Pravidla soutěže „Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo“

 

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři Místní knihovny ve Strážově ve věku 6–15 let.

Každému účastníkovi bude přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček.

Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Soutěžní průkazku nechává každý soutěžící v úschově u pracovnice knihovny. Čtenář má právo během návštěvy knihovny do své soutěžní průkazky nahlížet a kontrolovat si ji.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček si pracovnice knihovny čtenářovu soutěžní průkazku ponechá a zapíše ho do seznamu účastníků soutěže, kteří splnili stanovený počet výpůjček.

Na konci roku, kdy soutěž končí, pošle pracovnice knihovny elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2016.

Každý soutěžící čtenář, který získá dvanáct razítek = jedna volná vstupenka k jedné návštěvě ZOO a BZ.

Pokud knihovna uvede, který ze čtenářů podmínky soutěže splnil jako první, dostane tento čtenář od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek.

Soutěž trvá od 1. 6. do 11. 12. 2015.

 


Zdroj: Ing. František Hykeš