Bookmark and Share

Cestou necestou

Vydáno dne 24. 07. 2014 (1637 x přečteno)

V lednu 2014 se studenti VU3V zúčastnili závěrečných seminářů, které se konaly v aule ČZU v Praze a v Kolovči. Závěrečným seminářem jsme slavnostně ukončili zimní semestr 2013/2014. Cílem těchto seminářů setkání studentů z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem některého semestrálního kurzu. Závěrem přítomní studenti obdrželli "Pamětní list", certifikát o absolvování daného semestru. Nezanedbatelnou složkou tohoto setkání bylo poznávání místních kulturních, technických a přírodních zajímavostí dané lokality. Letní semestr 2013/2014 jsme zahájili 3. února 2014 kurzem Etika jako východisko z krize společnosti. Lektorem tohoto kurzu byl PhDr. Jan Šolc. V šesti přednáškách jsme se etikou zabývali, definovali ji, zaměřili se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

I v tomto roce nadále ve své činnosti pokračuje Junior klub a Hobby klub. Proběhly zde různé výtvarné kurzy a společné výtvarné dílny - Vajíčkový věneček, Jarní dekorace, Korálkové srdíčko, Šperkování.

 


Projekty Jarní dekorace a Šperkování se uskutečnily za finanční podpory Ministerstva kultury.

 

Projekty Vajíčkový věneček a Korálkové srdíčko podpořil Plzeňský kraj.