Bookmark and Share

Čeština je i můj jazyk

Vydáno dne 02. 04. 2012 (1885 x přečteno)

Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vyhlašují druhý ročník publicistické a literární soutěže. Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání a pochopení žáků, pro něž je mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Cílem soutěže je zamyslet se skrze pohádku, povídku, esej či rozhovor nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky, a také popřemýšlet nad samotnou rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají.

Soutěží se ve třech soutěžních kategoriích. Dvě soutěžní kategorie jsou určené pro jednotlivce (v žánru povídka/pohádka a esej/povídka), třetí soutěžní kategorie je skupinová (v žánru rozhovor).

Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. První tři nejlepší příspěvky ve všech kategoriích budou odměněny věcnými cenami. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na setkání, které se uskuteční 27. června 2012 v budově Evropského domu v Praze, sídle Zastoupení Evropské komise v České republice.

Upřesnění zadání jednotlivých soutěžních kategorií a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.meta-os.cz.Zdroj: http://www.meta-os.cz/pic/