Bookmark and Share

"Vícejazyčnost je bohatství"

Vydáno dne 23. 07. 2013 (1825 x přečteno)

Občanské sdružení Zaedno vyhlašuje 1. ročník dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce. Soutěž Vícejazyčnost je bohatství je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti, vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na námět literárního díla. Hlavní cena soutěže je školní výlet pro celou třídu. Uděluje se i cena pro školu za kolekci prací. Nejlepší dětské práce budou publikovány ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi.


 

Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce (kromě češtiny) - pohádky, povídky, verše atd. Nechte se inspirovat a nakreslete oblíbeného hrdinu, další postavy či ilustraci z přečteného díla. Jako nedílnou součást díla uveďte, co jste přečetli, a krátce popište postavu či výjev, který jste nakreslili (u jednostranné kresby či ilustrace přímo pod kresbou, v případě vícestránkového díla libovolně). Popis uveďte pokud možno ve svém druhém jazyce. Starší děti mohou zkusit vytvořit komiks nebo dokonce vlastní knížku na motivy přečteného díla. Pomoc ze strany rodičů nebo učitelů je dovolena a vítána.

Podmínky účasti a přihláška - http://www.rostemesknihou.cz/kreativni-soutez-vicejazycnost-je-bohatstvi-aa1614/ 


Zdroj: Giebisch Roman